Úvod Recenze knihy - Ischemická choroba srdeční u diabetiků

Recenze knihy - Ischemická choroba srdeční u diabetiků

ew5 „Koronární ateroskleróza je nejčastější příčinou smrti nemocných s diabetem a diabetes je nejčastější komplikací kardiologických pacientů. Jaká rizika a důsledky může onemocnění kardiovaskulárního systému pro diabetika a jeho životní vyhlídky znamenat, ví každý lékař.“
název knihy : Ischematická choroba srdeční u diabetiků

Autor: Vilém Danzig, Stanislav šimek, Renáta Šimková a kol.
Nakladatelství: MAXDORF
Město: Praha
Rok vydání: 2006
Počet stran: 283
ISBN: 80-7345-079-8
cena : 220 Kč
Anotace

„Koronární ateroskleróza je nejčastější příčinou smrti nemocných s diabetem a diabetes je nejčastější komplikací kardiologických pacientů. Jaká rizika a důsledky může onemocnění kardiovaskulárního systému pro diabetika a jeho životní vyhlídky znamenat, ví každý lékař.“


Naše recenze

Publikace je určena lidem, kteří jsou zasvěcení do problematiky. Jsou jimi především lékaři a studenti lékařských fakult. Pro ostatní čtenáře může být kniha velmi náročná. Úvod knihy se zaměřuje na patofyziologii diabetes mellitus a na zásady léčby. Dále se kniha zabývá epidemiologií diabetu a kardiovaskulárních onemocněních. Přibližuje příčiny předčasné aterosklerózy specifické pro diabetes mellitus a jejich léčbu. Najdete tu více informací o rizikových faktorech aterosklerózy potencované diabetem a jejich léčbě. V dalších kapitolách se kniha zaměřuje na rizikové faktory diabetu i arterosklerózy, metabolický syndrom, metabolickou dysfunkci v srdci diabetika, diabetickou autonomní neuropatii a srdce, diagnostiku ischematické choroby srdeční, chronické formy ISCH, akutní koronární syndromy, revaskularizaci myokardu diabetiků, diabetickou kardiomyopatii, předoperační přípravy. Poslední kapitola je věnována transplantaci srdce. Každá kapitola má svého autora-odborníka na dané téma. Kniha je pěkně členěná a je doplněná mnohými grafy a nákresy. Na konci knihy najdete literaturu, seznam použitých zkratek, přehledný seznam obrázků, medailonky jednotlivých autorů a podrobný rejstřík.


Diskuse (0 komentářů)

Nový příspěvek
Copyright 2006–2022 © Cukrovka-příznaky.cz
Kontakty